Działalność

Lotnicze Koło Naukowe jest jedną z najprężniej działających organizacji studenckich w Akademii Sztuki Wojennej. Projekty realizujemy w następujących obszarach: technika, szkolenie lotnicze, prawo i przepisy lotnicze, żegluga powietrzna.

Informacje na temat aktualnych wydarzeń publikujemy w zakładce Aktualności oraz na naszej stronie na Facebooku.

Najważniejsze przedsięwzięcia LKN

  • podróż studyjna do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie,
  • udział członków LKN ASzWoj w Krajowej Konferencji Bezpieczeństwa Lotów,
  • organizacja z Urzędem Lotnictwa Cywilnego seminarium naukowego na temat PART-OPS,
  • organizacja z Urzędem Lotnictwa Cywilnego seminarium naukowego na temat PART-FCL,
  • organizacja kursu szybowcowego do licencji pilota szybowcowego,
  • organizacja spotkań o tematyce lotniczej Gadulec i Aerorozmowy,
  • organizacja spotkań z cyklu Otwarty Uniwersytet Lotniczy,
  • organizacja praktyk studenckich w organizacjach lotniczych,
  • uczestnictwo członków LKN w konferencjach naukowych,
  • realizacja programów nera-space.

 

Copyright © 2019 Lotnicze Koło Naukowe ASzWoj