Odlot – Magazyn Lotniczego Koła Naukowego

Odlot – Magazyn Lotniczego Koła Naukowego

Magazyn „Odlot” był czasopismem o tematyce lotniczej, wydawanym przez Lotnicze Koło Naukowe AON w formie elektronicznej. Choć ukazały się tylko dwa numery (na początku 2013 roku), wydawnictwo cieszyło się dużą popularnością wśród czytelników. Także dzisiaj jest ono dostępne do pobrania:

ODLOT numer 1 (1) / 2013

ODLOT numer 2 (2) / 2013

Uwaga: z przyczyn technicznych (maksymalny rozmiar pliku) udostępnione do pobrania zostały archiwa RAR. Aby otrzymać plik PDF z danym numerem „Odlotu”, należy pobrać wszystkie archiwa znajdujące się w folderze, a następnie rozpakować począwszy od pierwszego z nich.