Finansowanie projektów

15 Lut Finansowanie projektów

Od 2014 roku w Akademii Obrony Narodowej obowiązuje nowy sposób podziału środków finansowych dla kół naukowych i organizacji studenckich. Zamiast podziału na podstawie liczby studentów zrzeszonych w poszczególnych organizacjach pieniądze przyznawane są na podstawie złożonych wniosków projektowych.