II Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej pt. „Prawo Transportowe – morze, ląd, powietrze”

W dniach 9-10 listopada czworo członków Lotniczego Koła Naukowego wraz z dr inż pil Telesforem Markiem Markiewiczem uczestniczyło w II Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej pt. „Prawo Transportowe – morze, ląd, powietrze”, która miała miejsce w Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Trzech członków LKN wygłosiło prelekcje: Aleksandra Śliwińska – „Ekologiczne aspekty transportu lotniczego w świetle uregulowań prawnych”, Sylwia Molenda – „Aspekty prawne obsługi liniowej statków powietrznych” oraz Marek Olbrycht – „Dyspozytor lotniczy i nadzór operacyjny w świetle uwarunkowań prawnych”. Doktor Markiewicz wygłosił natomiast wykład pt. „Działalność menedżera sieci w świetle przepisów prawa oraz doświadczeń w zakresie realizacji funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej”. Była to druga w tym roku akademickim i na pewno nie ostatnia konferencja, w której uczestniczyło Lotnicze Koło Naukowe.