Zaproszenie na konferencję

Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – problemy i wyzwania”, która została objęta patronatem honorowym Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Głównym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie cywilno-wojskowej współpracy w zarządzaniu ruchem lotniczym w kontekście tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. W trakcie konferencji przewidywana jest prezentacja referatów i dyskusja w ramach trzech paneli tematycznych: problemy implementacji programu SES, wojskowy kontekst programu SES oraz wybrane aspekty tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, jak również przedstawiciele środowisk akademickich, a także innych instytucji zainteresowanych rozwojem europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym.

Zapraszamy również chętne osoby do przesyłania artykułów w celu ich opublikowania w monografii pokonferencyjnej w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Komitet naukowy

Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Glen.

Członkowie: płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, prof. dr hab. Stanisław Zajas, płk dr hab. Eugeniusz Cieślak, dr hab. inż. Jacek Nowak, płk dr hab. Adam Radomyski, dr Telesfor Marek Markiewicz, dr Bogdan Grenda.

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca: mgr Agnieszka Kosmała.

Członkowie: ppłk mgr inż. Zbigniew Hynowski, ppłk mgr inż. Roman Pawłowski, mgr Barbara Szydłowska, mgr Katarzyna Arbaczewska-Matys.