Konferencja naukowa „Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – dylematy i wyzwania”

We wtorek 24. marca odbyła się Konferencja naukowa „Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – dylematy i wyzwania”, której nasze Koło było współorganizatorem. Mamy również przyjemność poinformować, że członek Zarządu Koła Michał Suliński znalazł się w gronie prelegentów konferencji i jednocześnie był to jego debiut naukowy „Uwarunkowania prawne przewozów lotniczych w Europie” – gratulujemy!

Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej zorganizował konferencję naukową na temat: Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – dylematy i wyzwania. Była to czwarta edycja przedsięwzięcia, które zostało przeprowadzone po raz pierwszy w 2012 roku. Potrzeba kontynuacji omawiania przedmiotowej problematyki wynika z dalszego dynamicznego rozwoju programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Single European Sky – SES). Głównym celem planowanej konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie cywilno-wojskowej współpracy w zarządzaniu ruchem lotniczym. Konferencja stanowiła forum dyskusji przedstawicieli cywilnych i wojskowych instytucji i organizacji lotniczych zaangażowanych w proces implementacji prawodawstwa SES w Polsce. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele: MON, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Dowództwa Generalnego SZ RP, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów SZ RP, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Skład komitetu organizacyjnego:
Przewodniczący – dr Telesfor Marek Markiewicz – kierownik Zakładu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną, tel. 813 573
Koordynator – mjr Radosław Bielawski, tel. 813 755
Członkowie: ppłk Zbigniew Hynowski, tel. 814 488
kpt. Rafał Zajkowski, tel. 813 755
Sylwia Molenda – członek Lotniczego Koła Naukowego WZiD AON

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział, do zobaczenia na przyszłorocznej konferencji!

 

Website by Monika Konopko. © All right reserved.