Konferencja naukowa „Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości”

18 Gru Konferencja naukowa „Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości”

12 grudnia br. odbyła się konferencja Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Lotnictwem Cywilnym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Do uczestnictwa w dwóch sesjach plenarnych zaproszono przedstawicieli władz lotnictwa cywilnego, dowództw i sztabów lotnictwa wojskowego RP, środowiska akademickiego i ośrodków naukowo-badawczych oraz ekspertów z branży lotniczej.

Uczestników konferencji powitał uroczyście prorektor Akademii Sztuki Wojennej ds. naukowych płk dr hab. Tadeusz Zieliński. W wystąpieniu prorektor zwrócił szczególną uwagę na złożoność obecnych i przyszłych wyzwań wobec lotnictwa wojskowego i cywilnego. W imieniu Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym zgromadzonych powitał dr hab. Telesfor Marek Markiewicz. Kierownik katedry podkreślił wyjątkowość tegorocznej edycji konferencji wynikającą z jubileuszu 100-lecia lotnictwa polskiego.

W pierwszej sesji plenarnej nt. Przyszłość lotnictwa wojskowego jako kluczowego elementu systemu obronnego państwa głos zabrali: zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP – gen. dyw. dr pil. Tadeusz Mikutel, rektor-komendant Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie – gen. bryg. dr pil. Piotr Krawczyk, redaktor naczelny czasopisma Lotnictwo Aviation International – Jerzy Gruszczyński oraz dr hab. Wiesław Marud. W trakcie sesji paneliści skupili się na analizie stanu obecnego oraz możliwych scenariuszy rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego. Podkreślano także konieczność wdrożenia nowoczesnego systemu kształcenia i szkolenia pilotów wojskowych.

W dyskusji poświęconej lotnictwu cywilnemu, stanowiącej treść drugiej sesji plenarnej, wzięli udział: wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. standardów lotniczych – Michał Witkowski, prorektor ASzWoj ds. naukowych – płk dr hab. Tadeusz Zieliński, dyrektor Instytutu Zarządzania WZiD – prof. dr hab. Stanisław Sirko, adiunkt w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej – dr inż. Anna Kwasiborska, adiunkt w KZLC – dr Małgorzata Lasota oraz doktorantki z Wydziału Zarządzania i Dowodzenia mgr Dolores Gracja Piwek i mgr Marcelina Borejko. W trakcie panelu dyskutowano m.in. na temat problemów wynikających ze wzrostu natężenia ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom generowanym przez bezzałogowe statki powietrzne. Istotnym elementem panelu była także problematyka proaktywnego zarzadzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia szkoleniowego, a także korzyści wynikające z zastosowania technologii satelitarnychw lotnictwie.

Uzupełnieniem wystąpień panelistów była ożywiona dyskusja z udziałem uczestników konferencji naukowej w odniesieniu do wcześniej omawianych tematów.

Dziękujemy wszystkim obecnym za wysłuchanie arcyciekawych wystąpień konferencyjnych prelegentów! 😍✈️💙

 

Tekst: mgr Dolores Gracja Piwek
Fot.: Mikołaj Firlej – student I st. na WZiD.