LKN w konferencji „Air Law and Technology”

3 i 4 kwietnia w auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja „Air Law and Technology”, zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Lotnictwa Euroavia Rzeszów. Tematem przewodnim dwudniowego spotkania były zagadnienia związane z wyzwaniami dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych.

W konferencji udział wzięli specjaliści z zakresu prawa lotniczego, przedstawiciele środowiska akademickiego, firm z branży lotniczej, jak również przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych. Akademia Obrony Narodowej była reprezentowana przez wykładowców WZiD: dr inż. pil. Telesfora Marka Markiewicza, który przedstawił wystąpienie zatytułowane „Rozwój zarządzania europejską przestrzenią powietrzną”, doktoranta mgr Piotra Galeja, który przybliżył uczestnikom podstawy prawne implementacji systemów zarządzania bezpieczeństwem w polskich przedsiębiorstwach lotniczych, a także członków Lotniczego Koła Naukowego.

W trakcie dwóch dni prezentowano i dyskutowano zagadnienia dotyczące zmian w prawie krajowym i międzynarodowym oraz konsekwencji, jakie niosą one dla lotnictwa. Poruszone zostały między innymi tematy nowych wyzwań dla ICAO, praw pasażera w aspekcie regulacji międzynarodowych, odpowiedzialności cywilnoprawnej dowódców statków powietrznych, prawa własności intelektualnej w branży lotniczej, bezpieczeństwa żeglugi powietrznej w świetle prawa międzynarodowego, ochrony patentowej wynalazków lotniczych, licencjonowania personelu, rozporządzania przestrzenią powietrzną w kontekście rosnącej liczby nietypowych statków powietrznych. Zwrócono również uwagę na potrzebę ciągłego dostosowywania prawa do dynamicznego rozwoju sektora transportu lotniczego. Skierowanie konferencji do teoretyków i praktyków prawa lotniczego, przedstawicieli portów lotniczych i firm związanych z branżą lotniczą, jak również studentów kierunków prawniczych i związanych z lotnictwem sprawiło, iż stała się ona forum wymiany opinii pomiędzy różnymi środowiskami.

opracowała: Magdalena Szwedowicz