Lotnicze Koło Naukowe ASzWoj

Lotnicze Koło Naukowe jest obecnie jedną z najprężniej działających organizacji studenckich w Akademii Sztuki Wojennej. Skupia ponad 30 studentów na kierunku lotnictwo oraz pasjonatów awiacji. Celem naszej działalności jest doskonalenie wiedzy i umiejętności studentów oraz nawiązywanie cennych relacji z firmami i organizacjami lotniczymi.

Drodzy Studenci, doskonale rozumiemy jak trudny jest początek kariery w lotniczym świecie. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, żeby Wam go ułatwić poprzez organizację seminariów, szkoleń, wyjazdów studyjnych i spotkań z osobami z branży lotniczej. Ponadto realizujemy ciekawe projekty, które pozwolą Wam wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. O szczegółach naszej działalności przeczytacie tutaj.

Lotnicze Koło Naukowe zostało założone 1 października 2006 r. przez studentów kształcących się w Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej.

Idea zrzeszenia studentów Akademii Obrony Narodowej – pasjonatów lotnictwa –  pojawiła się już w 2005 roku, jednak bezpośrednim impulsem do jej realizacji były pokazy lotnicze Air Show w Radomiu w 2005 roku, w organizację których zaangażowali się studenci Akademii Obrony Narodowej. Inicjatorami powstania Lotniczego Koła Naukowego byli: Ewa Kalisiewicz, Anna Litawa, Andrzej Sikorski, Michał Ratajczak oraz Bartosz Fibingier. Logo Koła,  które z dumą wykorzystywane jest przez  LKN  do dziś, zaprojektował Andrzej Machalica na przełomie 2005/2006 roku.

Pierwszymi opiekunami Koła zostali: gen. broni pil. dr hab. Jerzy Gotowała oraz płk pil. dr inż. Piotr Krawczyk. W 2007 r. nastąpiła zmiana na stanowisku opiekuna i został nim – ppłk dr Tadeusz Zieliński, który sprawował te funkcję do końca roku akademickiego 2014-2015. Natomiast w roku akademickim 2015/2016 opiekunem Lotniczego Koła Naukowego był płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn. Obecnie, od roku akademickiego 2016/2017, tę funkcję sprawuje dr Zbigniew Siemieniec.

Członkiem Lotniczego Koła Naukowego może zostać każdy student Akademii Sztuki Wojennej. Jedynymi warunkami jest chęć zaangażowania się w działalność naszej organizacji oraz fascynacja lotnictwem. Od członków LKN oczekujemy samodzielności, kreatywności oraz inicjatywy w realizacji celów regulaminowych LKN.

W zamian oferujemy udział w ciekawych wydarzeniach związanych z lotnictwem, takich jak konferencje naukowe, spotkania branży lotniczej, wyjazdy do baz lotniczych oraz instytucji i firm czynnie działających na rynku lotniczym. Ponadto, udział w realizacji licznych projektów to niepowtarzalna szansa, na zdobycie doświadczenia i przydatnych umiejętności, które będziecie mogli wykorzystać w trakcie praktyk, które pomożemy Wam załatwić.

Aby zapisać się do Lotniczego Koła Naukowego Akademii Sztuki Wojennej wystarczy wypełnić internetowy formularz oraz przyjść na spotkanie organizacyjne. Przed wysłaniem zgłoszenia nie zapomnijcie zapoznać się z regulaminem Koła!

Skład Zarządu obecnej kadencji (2018/2019):

Prezes Zarządu: Monika Konopko, e-mail: m.konopko@lkn.edu.pl
Zastępca Prezesa: Weronika Kochanowska, e-mail: w.kochanowska@lkn.edu.pl
Skarbnik: Agnieszka Ziaja, e-mail: a.ziaja@lkn.edu.pl

Obecnie, Koło skupia ponad 30 studentów kształcących się na kierunku lotnictwo na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Głównym celem istnienia LKN jest dążenie do poszerzania wiedzy i umiejętności jego członków poprzez organizację inicjatyw edukacyjnych, a także tworzenie wspólnych środowisk zainteresowań, umożliwiających rozwój pasji lotniczych, zwłaszcza w zakresie sportów lotniczych (szybownictwo, loty samolotowe).

Głównym zadaniem Zarządu Koła jest nawiązywanie kontaktów oraz współpraca z branżą lotniczą, a także instytucjami lotniczymi, dzięki czemu możliwa jest ciągła integracja studentów oraz środowiska akademickiego ze specjalistami z wielu różnych gałęzi lotnictwa. Do tej pory, LKN nawiązał współpracę min. z Aeroklubem Częstochowskim oraz Aeroklubem Radomskim  (w zakresie szkoleń lotniczych), firmą SprintAir SA oraz AMC Aviation (w zakresie praktyk studenckich),  a także Urzędem Lotnictwa Cywilnego (w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze edukacyjno-branżowym),  portalami prtl.pl oraz dlapilota.pl (w zakresie promocji wydarzeń oraz wymiany informacji).  Zarząd nadzoruje również szereg wewnętrznych projektów.

Website by Monika Konopko. © 2019 All right reserved.