Odlot – Magazyn Lotniczego Koła Naukowego

O Magazynie...

Drodzy LKNowicze,

Magazyn „Odlot” powstał w roku 2013 i był czasopismem o tematyce lotniczej, wydawanym przez Lotnicze Koło Naukowe AON w formie elektronicznej. Choć ukazały się tylko dwa numery, wydawnictwo cieszyło się dużą popularnością wśród czytelników.

 

W związku z tym, obecny Zarząd Lotniczego Koła Naukowego podjął decyzję o reaktywacji Magazynu „Odlot”, który wydawany będzie jako dwumiesięcznik w formie drukowanej, a także elektronicznej. Czasopismo będzie składało się z dwóch części: pierwsza – poświęcona wywiadom oraz artykułom, druga – obejmująca działalność LKNu, kalendarz konferencji naukowych i ważnych wydarzeń, a także nowinki wydawnicze i ciekawostki.

 

Celem Magazynu „Odlot” jest propagowanie  lotnictwa w aspekcie naukowym jak i praktycznym. Nasze czasopismo adresujemy do szerokiego grona odbiorców, nie tylko studentów, ale również zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, praktyków i pasjonatów lotnictwa.

 

Pierwsze wydanie Magazynu „ODLOT” ukaże się w kwietniu 2019 roku. Tematem przewodnim będzie „Człowiek – personel lotniczy: historie, szkolenia, kariery”.

Zachęcamy do współpracy! Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: redakcja@lkn.edu.pl

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny – Monika Konopko

Szef redakcji – Kinga Śledziewska

Szef działu techniki lotniczej – Mariusz Madejski

Szef działu sporty lotnicze – Zuzanna Smolec

Szef działu lotnictwo komercyjne – Aleksandra Śliwińska

Szef działu lotnictwo wojskowe – Monika Konopko

Szef sekcji dodatków tematycznych – Zuzanna Smolec

Felietony i ciekawostki – Tomasz Wołoszyn

Archiwalne numery Magazynu "Odlot"

ODLOT numer 1 (1) / 2013

ODLOT numer 2 (2) / 2013

Uwaga: z przyczyn technicznych (maksymalny rozmiar pliku) udostępnione do pobrania zostały archiwa RAR. Aby otrzymać plik PDF z danym numerem „Odlotu”, należy pobrać wszystkie archiwa znajdujące się w folderze, a następnie rozpakować począwszy od pierwszego z nich.