Otwarty Uniwersytet Lotniczy

Otwarty Uniwersytet Lotniczy to najnowsze przedsięwzięcie Lotniczego Koła Naukowego Akademii Sztuki Wojennej, którego celem jest zapoznanie studentów z zadaniami, działalnością instytucji lotniczych i organizacji ze środowiska lotniczego.

W ramach regularnych spotkań pragniemy rozwijać zagadnienia, którymi zajmuje się dana instytucja, przybliżać, dzielić się wiedzą ze studentami, konfrontować poglądy i rozwiązywać problemy. Poprzez bezpośredni kontakt
z przedstawicielami lotniczych instytucji studenci mogą nie tylko zapoznać się ze szczegółami funkcjonowania danych organizacji, ale także aktywnie włączyć się w dyskusję.

Otwarty Uniwersytet Lotniczy jest projektem dedykowanym nie tylko dla studentów, ale wszystkich pasjonatów lotnictwa, którzy wyrażają chęć spotkania się i rozmawiania o aktualnych problemach w lotnictwie, szukania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Cykl otwartych wykładów, który adresujemy do wszystkich zainteresowanych poświęcony będzie tym zagadnieniom, które Was najbardziej interesują.

Każdy semestr to spotkania z jedną wybraną instytucją. Z pewnością taka forma będzie świetną metodą na pogłębianie wiedzy i rozmowy ze specjalistami z dziedziny lotnictwa.

W pierwszej połowie roku akademickiego 2019/2020 Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej w planach ma przeprowadzenie wykładów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych. Natomiast druga połowa roku akademickiego 2019/2020 będzie skupiać się na technicznym aspekcie lotnictwa cywilnego i wojskowego.

W roku akademickim 2019/2020 Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej przeprowadzi następujące seminaria naukowe:

  •  Wielkie miasto, małe lotnisko – wrogowie czy przyjaciele?
  • Kobiety w branży lotniczej.
  • Zarządzanie jakością w organizacjach lotniczych.

Website by Monika Konopko. © All right reserved.