Otwarty Uniwersytet Lotniczy

Otwarty Uniwersytet Lotniczy

Otwarty Uniwersytet Lotniczy to najnowsze przedsięwzięcie Lotniczego Koła Naukowego, którego celem jest zapoznanie studentów z zadaniami, działalnością instytucji lotniczych i organizacji ze środowiska lotniczego.

W ramach regularnych spotkań pragniemy rozwijać zagadnienia, którymi zajmuje się dana instytucja, przybliżać, dzielić się wiedzą ze studentami, konfrontować poglądy i rozwiązywać problemy. Poprzez bezpośredni kontakt
z przedstawicielami lotniczych instytucji studenci mogą nie tylko zapoznać się ze szczegółami funkcjonowania danych organizacji, ale także aktywnie włączyć się w dyskusje.

Otwarty Uniwersytet Lotniczy jest projektem dedykowanym nie tylko dla studentów, ale wszystkich pasjonatów lotnictwa, którzy wyrażają chęć spotkania się i rozmawiania o aktualnych problemach w lotnictwie, szukania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Cykl otwartych wykładów, który adresujemy do wszystkich zainteresowanych poświęcony będzie tym zagadnieniom, które Was najbardziej interesują.

Każdy semestr to spotkania z jedną wybraną instytucją. Z pewnością taka forma będzie świetną metodą na pogłębianie wiedzy i rozmowy ze specjalistami z dziedziny lotnictwa.

Copyright © 2019 Lotnicze Koło Naukowe ASzWoj