Podróż studyjna: COP – DKP

W dniu 22 stycznia 2020 r. grupa członków Lotniczego Koła Naukowego Akademii Sztuki Wojennej wzięła udział w kolejnej podróży studyjnej. Tym razem odwiedziła Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie. Opiekę dydaktyczną sprawowali: dyrektor Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym – dr hab. Telesfor Marek Markiewicz, były Szef Operacji Powietrznych tej jednostki w latach 2010-2012, a obecnie adiunkt – dr inż. Władysław Leśnikowski oraz opiekun LKN – dr Zbigniew Siemieniec – adiunkt w IZLC.

Po powitaniu przez Zastępcę Szefa Sztabu ds. Operacyjnych – Szefa Pionu – płk Roberta Karasiewicza uczestnicy zapoznali się z historią, strukturą organizacyjną, oraz zadaniami COP-DKP. Studenci chętnie zadawali pytania dotyczące m.in. funkcjonowania jednostki
w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Szczególne zainteresowanie studentów wzbudziła informacja o działalności Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w okresie międzywojennym, znajdującym się na terenie obecnej jednostki, w ramach której trzej matematycy: Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki złamali w 1932 r. szyfr Enigmy.

Na zakończenie dr hab. Telesfor Marek Markiewicz i Monika Konopko – prezes LKN podziękowali płk. Karasiewiczowi za życzliwe przyjęcie i umożliwienie zwiedzania jednostki, wręczając okolicznościowe upominki. W czasie pożegnania uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie na tle tablicy pamiątkowej ze statecznikiem pionowym samolotu myśliwskiego MiG-21.

Tekst i zdjęcia: Mikołaj Firlej – student I roku studiów magisterskich

Website by Monika Konopko. © All right reserved.