Konferencja „Aktualne problemy prawa lotniczego”

W dniach 11-12 kwietnia w Rzeszowie odbyła się ogólnopolska konferencja „Aktualne problemy prawa lotniczego”, zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Lotnictwa EUROAVIA Rzeszów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego, firm z branży lotniczej, a także przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych. Akademia Obrony Narodowej była reprezentowana przez wykładowców WZiD: dr inż. pil. Telesfora Marka Markiewicza, dr inż. Sławomira Augustyna, doktoranta mgr Piotra Galeja oraz studentów z Lotniczego Koła Naukowego: Martę Łęgowik, Sylwię Molendę, Magdalenę Szwedowicz, Marka Olbrychta i Mateusza Tańskiego. W trakcie dwóch dni prezentowano i dyskutowano zagadnienia dotyczące zmian w prawie krajowym i międzynarodowym, projektowanych w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie, lepszego zabezpieczenia operatorów lotniczych,  jak również zwiększenia świadomości pasażerów w kwestii posiadanych przez nich praw. Zwrócono również uwagę na potrzebę ciągłego dostosowywania prawa do dynamicznego rozwoju sektora transportu lotniczego.