Seminarium naukowe: Kobiety w lotnictwie

W dniu 5 marca br. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyło się seminarium pt. Kobiety w lotnictwie zorganizowane przez pracowników Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Była to pierwsza edycja tego wydarzenia.

Tematyka poświęcona była ewolucji roli kobiet w lotnictwie oraz nawiązywała do zbliżającego się międzynarodowego Dnia Kobiet. Seminarium miało na celu podkreślenie ważnej roli kobiet w sektorze transportu lotniczego i w lotnictwie państwowym.

Uroczystego rozpoczęcia seminarium dokonał Prorektor ds. naukowych ASzWoj płk dr hab. inż. Tadeusz ZIELIŃSKI, który podkreślił iż kobiety są obecne w lotnictwie już od początków XX w. oraz wyraził przekonanie, iż fakt ten obecnie nie powinien budzić kontrowersji. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością Dziekan WZiD płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC, który podziękował organizatorom seminarium i powitał wszystkich przybyłych gości oraz Prodziekan WZiD ppłk dr inż. Dariusz GRALA.

Wprowadzenia do obrad dokonał Dyrektor IZLC dr hab. Telesfor Marek MARKIEWICZ, który wyróżnił słynne pionierki w historii polskiego lotnictwa oraz wyraził nadzieję na kontynuację kolejnych edycji tego wydarzenia. Następnie głos zabrała pomysłodawczyni seminarium, dr Małgorzata LASOTA. W wystąpieniu pt. Ewolucja udziału i znaczenia kobiet w lotnictwie w ciekawy sposób przedstawiła najważniejsze międzynarodowe oraz polskie postacie kobiece w lotnictwie. Ponadto scharakteryzowała zakres obowiązków tych samych zawodów kiedyś i dziś, sukcesy, trudności oraz ciekawostki z ich lotniczego życia.

Pierwsza sesja plenarna pt. Pilotki, Panie w służbie została poświęcona wymianie poglądów i doświadczeń nt. specyfiki pracy i służby kobiet w lotnictwie cywilnym i państwowym. Pytania, z którymi mierzyły się prelegentki dotyczyły min. początków przygody z lotnictwem, sposobów godzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym i obowiązkami dnia codziennego, doświadczonych sytuacji awaryjnych oraz rad dla osób wiążących pracę z lotnictwem. W panelu tym głos zabrały: z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego: kmdr ppor. Małgorzata POHL, kpt. pil Justyna CZERWONKO, por. Ewelina MAZIEWSKA; z 8 Bazy Lotnictwa Taktycznego sierż. Ewa GUTKOWSKA; z Komendy Głównej Policji st. sierż. Karolina KOTOŃSKA-KARADEMIR oraz Agata NYKAZA – pilot i instruktor szybowcowy.

W drugiej sesji plenarnej pt. Inżynierowie i mechanicy, poruszono kwestie napotkanych trudności w procesie szkoleniowym, różnic w rozwoju karier zawodowych kobiet i mężczyzn oraz pozytywnych wydarzeń związanych z wykonywaną pracą. Głos zabrały reprezentantki LOTAMS: Natalia SURÓWKA – mechanik obsługi, Karolina WASILEWSKA – mechanik lotniczy, Paulina ŻURAWSKA – młodszy specjalista ds. planowania oraz Dominika PILAT – młodszy specjalista ds. planowania.

W trzeciej sesji plenarnej pt. Nauka i organizacje, dyskutowano nt. przełomowych momentów w życiu, które zdecydowały o związaniu swej drogi zawodowej/naukowej z lotnictwem, ulubionych elementów pracy zawodowej oraz napotykanych trudności. Głos zabrały: dr. Agnieszka KOSMAŁA – Główny Specjalista ds. Ruchu Lotniczego (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), Joanna SIKORSKA – naczelnik Inspektoratu Materiałów Niebezpiecznych oraz Agentów Obsługi Naziemnej (Urząd Lotnictwa Cywilnego), Anna KIRKIEWICZ – referent w Dziale Operacji Lotniczych (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), mgr Dolores Gracja PIWEK – doktorantka WZiD ASzWoj, mgr Sylwia MOLENDA – doktorantka WBN ASzWoj, dr Magdalena ŻELAZO – absolwentka ASzWoj. Głos zabrał również Pan Zbigniew KOBUS – psycholog Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, który podkreślił iż różnica płci w zawodach lotniczych obecnie nie stanowi przeszkód w wykonywaniu pracy, a zarówno kobiety jak i mężczyźni podlegają jednakowym wymaganiom podczas rekrutacji oraz szkoleń.

Po każdej sesji miały miejsce ożywione dyskusje. Podsumowania seminarium oraz podziękowania dokonał ponownie Dyrektor IZLC dr hab. Telesfor Marek MARKIEWICZ, wyrażając nadzieję na współpracę w stworzeniu monografii poseminaryjnej, zawierającej biografie oraz charakterystykę doświadczeń zawodowych zaproszonych gości. Na zakończenie obrad Panie zostały obdarowane kwiatami z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, a całe wydarzenie zostało utrwalone wspólnym zdjęciem uczestników z organizatorami konferencji. Ostatnim punktem scenariusza był uroczysty obiad w kasynie ASzWoj.

Tekst: mgr Dolores Gracja Piwek

Zdjęcia:  Mikołaj Firlej

Website by Monika Konopko. © All right reserved.