Spotkanie z władzami Akademii i Wydziału

Dzisiaj o godzinie 10 odbyło się spotkanie przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, organizacji studenckich i kół naukowych z władzami Akademii Obrony Narodowej. Na spotkanie przybyli: komendant Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, prorektor ds. studenckich dr Aneta Nowakowska-Krystman, dziekani i prodziekani obu wydziałów.
Podczas zebrania Przewodniczący URSS przedstawił nowych członków Samorządu Studenckiego oraz opowiedział o założeniach na ten rok akademicki. Dyskutowany był także nowy system finansowania kół naukowych i organizacji studenckich, który zacznie obowiązywać od nowego roku. Zgodnie z zapowiedziami, na największe wsparcie finansowe liczyć będą mogły najbardziej aktywne koła naukowe.

Po zakończeniu zebrania z władzami uczelni odbyło się spotkanie Wydziałowej Rady Samorządu oraz przedstawicieli kół naukowych i organizacji studenckich z dziekanem płk prof. dr hab. Jarosławem Wołejszo oraz prodziekanem ds. studenckich dr hab. Tomasz Majewskim. Podczas spotkania podsumowana została dotychczasowa działalność kół naukowych oraz przedyskutowane najważniejsze problemy. Pojawiły się też pomysły na nowe formy współpracy Wydziałowej Rady Samorządu z kołami naukowymi oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć  Lotniczego Koła Naukowego oraz Koła Naukowego Studentów Logistyki.