Studenckie Sympozjum Naukowe „Bezpieczeństwo w transporcie”

W dniach 15-17 kwietnia odwiedziliśmy Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie wzięliśmy udział w pierwszym Studenckim Sympozjum Naukowym „Bezpieczeństwo w transporcie”. W panelu dotyczącym transportu lotniczego prelegentami byli studenci kół naukowych WSOSP, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Obrony Narodowej. Z ramienia naszego Koła wspaniałą prelekcję nt. Funkcjonowania PKBWL oraz KBWLL w systemie bezpieczeństwa lotnictwa wygłosiła Barbara Gurgul.
W ramach wizyty w Szkole Orląt zwiedziliśmy także zaplecze dydaktyczne uczelni, w tym symulatory samolotów „Bryza”, F-16 oraz SW-4 „Puszczyk”, hangary Ośrodka Szkolenia Lotniczego WSOSP oraz Muzeum Sił Powietrznych. Ponadto udało nam się wpaść na chwilę do kabiny samolotu Jak-40 wożącego niegdyś najważniejsze głowy w Państwie.
Dzięki Sympozjum wyciągnęliśmy kolejne wnioski oraz przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. W dęblińskiej Szkole, miejscu szczególnym dla historii polskiego lotnictwa, nawiązaliśmy również współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego Politechniki Warszawskiej oraz Samorządem Studenckim WSOSP.