Szkolenie z pierwszej pomocy i strzelectwa

16 Lis Szkolenie z pierwszej pomocy i strzelectwa

Fundacja na Rzecz Rozwoju Medycyny Ratunkowej i Leczenia Oparzeń na podstawie porozumienia z Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia oraz w uzgodnieniu z WRSS, organizuje szkolenie dla studentów WZiD, obejmujące ratownictwo medyczne, podstawy obronności oraz teorię i praktykę strzelania z broni sportowej na strzelnicy. Szkolenie kończy się certyfikatem. Zajęcia obejmują trzy spotkania w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzą, między innymi: lekarz specjalizujący się w ratownictwie, trener strzelectwa I klasy, były ordynator w szpitalu polowym w Ghazni. Liczba miejsc ograniczona do 50 osób (dwie grupy po 25), stąd też liczy się termin zgłoszenia!! Warunkiem udziału jest przynależność do koła naukowego lub organizacji studenckiej (w tym WRSS). Zgłoszenia przyjmuje Przewodnicząca WRSS Marta Przeor pod adresem martaprzeor@gmail.com do 19.11.

I grupa:
26.11 – udzielanie pierwszej pomocy (m.innymi. praktyczne ćwiczenia na manekinach); godz. 15.00-20.00, Sale WZiD.
27.11 – strzelanie na strzelnicy sportowej z pistoletu MCM Margolin, miejsce ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42 (obok mostu Marii Skłodowskiej Curie)
28.11 – wykład Zagrożenia środowiskowe i kulturowe oraz Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i obronnosci; godz. 15.00-20.00, sale WZiD.

II grupa: 04.12 – strzelanie na strzelnicy sportowej z pistoletu MCM Margolin, miejsce ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42 (obok mostu Marii Skłodowskiej Curie).
10.12 – udzielanie pierwszej pomocy (m.innymi. praktyczne ćwiczenia na manekinach); godz. 15.00-20.00, Sale WZiD.
12.12 – 28.11 – wykład Zagrożenia środowiskowe i kulturowe oraz Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i obronnosci; godz. 15.00-20.00, sale WZiD.

11.12.2013 – dodatkowy termin na strzelanie dla osób, które nie mogą wziąć udziału w zajęciach we właściwych terminac