Teoretyczny kurs szybowcowy

Lotnicze Koło Naukowe przy współpracy z Aeroklubem Radomskim zorganizowało już dwie edycje teoretycznego kursu szybowcowego, w których udział wzięło kilkudziesięciu studentów. Wykłady, w trybie weekendowym odbywają się na terenie Akademii Sztuki Wojennej  w Warszawie, a cena kursu uzależniona jest od liczby uczestników. W zajęciach udział mogą wziąć studenci spoza Lotniczego Koła Naukowego, jednak dla aktynie działających członków LKN przewidziano atrakcyjny rabat. W trakcie zajęć wykładowcy zapoznają kursantów z arkanami wiedzy szybowcowej, wykładając takie przedmioty jak: zasady lotu, meteorologia, nawigacja lotnicza, budowa szybowca oraz prawo lotnicze.

Po pomyślnym zakończeniu kursu, student otrzymuje stosowne zaświadczenie, które upoważnia do przystąpienia do szkolenia praktycznego w dowolnym aeroklubie na terenie Polski. Zaświadczenie to upoważnia także do składania egzaminów teoretycznych przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną

Website by Monika Konopko. © All right reserved.