Walne zgromadzenie i wybory zarządu

21 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące działalność w roku akademickim 2015/2016 oraz wybieranie zarządu na nową kadencję. Pragniemy poinformować, iż dziś podczas Walnego Zgromadzenia członków Lotniczego Koła Naukowego Akademii Sztuki Wojennej wybrany został nowy prezes LKN, jego zastępca oraz skarbnik.

W składzie Zarządu LKN na dziesiątą kadencję znaleźli się: 
Prezes – Marcin Sikorzak
Zastępca Prezesa – Marek Olbrycht
Skarbnik – Barbara Gurgul

Nowo wybrany Zarząd LKN chciałby bardzo podziękować ustępującemu Zarządowi na czele z Prezesem Magdaleną Kądzielską.

Oprócz Zarządu, Walne Zgromadzenie LKN zatwierdziło wybór nowego opiekuna Lotniczego Koła Naukowego, którym został dr Zbigniew Siemieniec. Zastąpił on płk. dr. hab. inż. Sławomira Augustyna. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas!