Walne Zgromadzenie i wybory Zarządu

30 maja Walne Zgromadzenie i wybory Zarządu

Działając na podstawie §16 ust. 1 Statutu Lotniczego Koła Naukowego zwołuję na dzień 3 czerwca (wtorek), godz. 16.00Walne Zgromadzenie Członków Lotniczego Koła Naukowego. Spotkanie odbędzie się w budynku nr 22 (Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej) w sali nr 104. Jednocześnie przypominam, że udział w Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowy.
Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności LKN AON w roku akademickim 2013/2014.
 3. Prezentacja kandydatów do Władz LKN na rok akademicki 2014/2015.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór nowych władz LKN.
 6. Sporządzenie protokołów.
 7. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad może ulec zmianie.

Równocześnie chciałbym poinformować, że poszukiwane są osoby chętne do zajęcia miejsc w Zarządzie LKN AON w roku akademickim 2014/2015. Wszystkie osoby które chciałyby sprawdzić się w tej roli proszone są o zgłaszanie się na adres e-mail kontakt@lkn.edu.pl, z podaniem krótkiej informacji na swój temat (rok i kierunek studiów, pomysł na działalność w Zarządzie i funkcjonowanie LKN, dotychczasowe zaangażowanie w życie LKN).Poszukujemy osób na następujące stanowiska:

 1. Wybierane przez Walne Zgromadzenie:
  • Prezes LKN AON
  • Członek Zarządu ds. Szkolenia
  • Członek Zarządu ds. Organizacji
  • Członek Zarządu ds. Promocji
 2. Powoływane przez Prezesa LKN AON:
  • Zastępca Prezesa LKN AON
  • Skarbnik LKN AON
To do Ciebie należy przyszłość Lotniczego Koła Naukowego!!! Może to właśnie Ty jesteś przyszłym Prezesem LKN AON? Nie czekaj, zgłoś się!
Prezes Lotniczego Koła Naukowego