Wyjazd studyjny: Urząd Lotnictwa Cywilnego

W poniedziałek 18 marca 2019 r. odbył się pierwszy w tym roku wyjazd studyjny Lotniczego Koła Naukowego Akademii Sztuki Wojennej do siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.

Członkowie Lotniczego Koła Naukowego ASzWoj wraz z Opiekunem, dr. Zbigniewem Siemieńcem, mieli okazję dowiedzieć się jak wygląda praca w poszczególnych departamentach, m.in.: bezzałogowych statków powietrznych, personelu lotniczego, zarządzania bezpieczeństwem, techniki oraz ochrony. Tematyka spotkania została podyktowana tym, że w programie studiów na kierunku lotnictwo w Akademii Sztuki Wojennej studenci kształcą się z przedmiotów kierunkowych takich jak: szkolenie personelu pokładowego, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym, bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa, a także bezzałogowe systemy powietrzne. Jednakże jest to czysta teoria, dlatego wyjazdy studyjne są nieodłącznym elementem działalności Lotniczego Koła Naukowego ASzWoj, a spotkania ze specjalistami z pewnością są świetną metodą na pogłębienie wiedzy.

W trakcie wyjazdu studyjnego pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprosili nas do sali egzaminacyjnej, w której mogliśmy wcielić się w kandydata na kontrolera bezpieczeństwa.

Członkowie Lotniczego Koła Naukowego ASzWoj otrzymali niepowtarzalną okazję do odbycia lotu FPV z dronem „Lucky”. Ta ostatnia część wyjazdu spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem członków Koła.

Celem wyjazdu studyjnego do siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego była możliwość spojrzenia na lotnictwo od strony praktycznej, co pozwoliło na lepsze zrozumienie zasad jego funkcjonowania.

Zarząd Lotniczego Koła Naukowego serdecznie dziękuje Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, panu Piotrowi Samsonowi za możliwość zorganizowania wyjazdu studyjnego do siedziby urzędu, pani Marcie Chylińskiej za nieocenioną pomoc w organizacji wyjazdu oraz pracownikom Urzędu Lotnictwa Cywilnego, którzy poświęcili swój czas, aby przybliżyć nam problematykę pracy w ww. departamentach. Uprzejmość z jaką się spotkaliśmy na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Opracowała: Monika Konopko

Fot.: Mikołaj Firlej, Marta Chylińska