Zarząd LKN kandencji 2014/2015

Walne Zebranie Członków LKN było jednym z ostatnich spotkań Lotniczego Koła Naukowego w tym roku akademickim. W jego trakcie dotychczasowy Zarząd zdał sprawozdanie z przebiegu ostatniej kadencji. Przeprowadzono także wybory, w wyniku których wyłoniono nowy Zarząd, który będzie kierował pracami Koła w kadencji 2014/2015.

  • Prezes – Jakub Siemień
  • Wiceprezes i Członek Zarządu ds. Organizacji – Magdalena Kądzielska
  • Członek Zarządu ds. Szkolenia – Michał Suliński
  • Członek Zarządu ds. Promocji – Aneta Sierocińska

Dotychczasowemu Zarządowi dziękujemy za ostatni rok i wszystko, co udało się osiągnąć. Nowemu życzymy powodzenia w realizacji ambitnych planów!